Raiffeisen Bank is a reliable financial entity with more than 2.6 million clients.
“Our goal is to become a digital partner. The digital transformation journey has started. We aim to kill the bureaucracy, improve effectiveness and speed for digital products building new secure microservices platforms, employ the best cryptography algorithms and implement modern engineering practices.

We care and build trust.”

Join #RaifTech Team and be a part of interesting challenges.

Райффайзен Банк стає Преміум партнером NoNameCon!

Райффайзен Банк – це надійна фінансова організація з більш ніж 2,6 млн клієнтів.

«Наша мета – стати цифровим партнером. Початок цифрової трансформації розпочався. Ми прагнемо знищити бюрократію, підвищити ефективність та швидкість цифрових продуктів, створюючи нові безпечні платформи на базі мікросервісів, використовувати найкращі алгоритми криптографії та впроваджувати сучасні інженерні практики.

Ми піклуємось та будуємо довіру».

Приєднуйтесь до #RaifTech Team і станьте частиною цікавих випробувань.